หน้าช่วย (Help)

พบปัญหาอย่างไรบ้าง?

ค้นหา

หมวดหมู่

ติดต่อสอบถาม

เมื่อท่านไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยคู่มือแก้ไขปัญหาได้ กรุณาติดต่อเรา

ก่อนติดต่อเรา กรุณาอนุญาตการรับอีเมลจาก@geosmile.zendesk.com

Support language: English/Thai(Read only)

สถานที่ปัจจุบัน

* We are sorry, we cannot accept inquiries from countries not covered by our service.


Notice: Misdisplay of account reviews
Due to a glitch in the application, most users are seeing an indication that their account is under review.
Please be assured that most users can exchange their points for gift cards as long as they have the required points.
This issue will be fixed in the next update.
We apologize for the misunderstanding.